DỰ THẦU QUA MẠNG

DỊCH VỤ VỤ THẦU QUA MẠNG

Hỗ trợ miễn phí làm thủ tục nhận chứng thư số.

Kiểm soát hồ sơ dự thầu

Nghiên cứu Hồ sơ mời thầu, tư vấn cho quý khách hàng các nội dung của hồ sơ mời thầu.

Kiểm soát toàn bộ nội dung và lên danh sách các hồ sơ và nội dung để hoàn thiện hồ sơ dự thầu.

Hồ sơ năng lực kinh nghiệm

Hồ sơ nhân sự chủ chốt

Hồ sơ máy móc thiết bị

Hồ sơ năng lực tài chính

Nhập biểu giá dự thầu

Đăng tải hồ sơ dự thầu: Bảo lãnh dự thầu, cam kết tín dụng, hồ sơ kỹ thuật như biện pháp thi công, tiến độ, giải pháp và phương pháp luận các bản cam kết, catalog, ….

Hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline, zalo: 0969.846.386 để được tư vấn và báo giá cụ thể

 

0969846386