DỰ THẦU QUA MẠNG

DỊCH VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Hỗ trợ miễn phí làm thủ tục cài đặt máy và cài đặt chứng thư số

Kiểm soát hồ sơ dự thầu

Nghiên cứu Hồ sơ mời thầu, tư vấn cho quý khách hàng các nội dung của hồ sơ mời thầu đáp ứng theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Kiểm soát toàn bộ nội dung và lên danh mục các hồ sơ và nội dung cần chuẩn bị để hoàn thiện hồ sơ dự thầu.

Hồ sơ năng lực kinh nghiệm

Hồ sơ nhân sự chủ chốt

Hồ sơ máy móc thiết bị

Hồ sơ kỹ thuật

Lập biểu giá dự thầu theo đúng quy định

Đăng tải hồ sơ dự thầu: Bảo lãnh dự thầu, cam kết tín dụng, hồ sơ kỹ thuật như biện pháp thi công, tiến độ, giải pháp và phương pháp luận các bản cam kết, catalog, ….

Hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline, zalo: 0969.846.386 để được tư vấn và báo giá cụ thể

 

0969846386