DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU

Cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu toàn quốc

Trung tâm Tư vấn đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu cho quý khách là các Bộ, ban ngành, các địa phương, các công ty, các đơn vị tham gia công tác đấu thầu trên toàn quốc để hoàn thiện gói thầu (từ A-Z). Cụ thể như sau:

 1. Tư vấn phương án đấu thầu
 2. Tư vấn lập lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 3. Tư vấn thẩm định dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 4. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 5. Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 6. Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất
 7. Tư vấn xử lý tình huống và các vấn đề phát sinh trong đấu thầu
 8. Thẩm định kế quả lựa chọn nhà thầu
 9. Tư vấn đàm phán lựa chọn nhà thầu.
 10. Tư vấn thương thảo, hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt.
 11. Tất cả các tài liệu và thông tin liên quan đều được bảo mật theo quy định.

Với đội ngũ chuyên gia có năng lực và có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện các gói thầu về xây lắp, tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp thuộc các dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập; các dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; các dự án đầu tư phát triển có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên; các dự án có nguồn vốn chi thường xuyên; mua sắm các sản phẩm, dịch vụ công; mua hàng dự trữ quốc gia sử dụng vốn nhà nước,…

Trách nhiệm của chuyên gia đấu thầu của chúng tôi

 1. Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 2. Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo đúng yêu cầu.
 3. Báo cáo bên mời thầu về kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và danh sách xếp hạng nhà thầu, nhà đầu tư.
 4. Bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
 5. Bảo lưu ý kiến của mình.
 6. Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra.
 7. Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định của pháp luật theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.
 8. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của Luật đấu thầu.

Để được tư vấn về quy trình đấu thầu, Quý khách hãy liên hệ với Trung tâm tư vấn đấu thầu theo Hotline: 0969 846 386

 

0969846386