THẨM ĐỊNH HỒ SƠ THẦU

Hotline: 0969.846.386

Căn cứ theo Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 26/3/2023; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024, thẩm định hồ sơ mời thầu được tiến hành như sau:

  • Thành lập tổ thẩm định: Các thành viên trong tổ thẩm định phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 19 của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 26/3/2023, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024.
  • Bản cam kết của các thành viên trong Tổ thẩm định.
  • Thẩm định Hồ sơ mời thầu: Sau khi nhận được Dự thảo HSMT của Bên mời thầu, Tổ thẩm định tiến hành thẩm định các nội dung trong dự thảo của Hồ sơ mời thầu. Thẩm định HSMT đảm bảo việc phát hành HSMT tuân thủ đúng theo quy định Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 26/3/2023 và đặc biệt đảm bảo HSMT không có bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng theo quy định tại điểm k khoản 6 Điều 16 và khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu thầu.
  • Thẩm định kết quả lựa chọn Nhà thầu:

Các căn cứ để triển khai thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu:

+ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

+ Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt;

+ Báo cáo đánh giá HSDT của Tổ chuyên gia;

+ HSDT của nhà thầu;

+ Tờ trình phê duyệt KQLCNT của Bên mời thầu;

+ Biên bản đối chiếu tài liệu;

+ Thương thảo hợp đồng (nếu có).

 

Hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline, zalo 0969.846.386 để được tư vấn cụ thể

0969846386