Author Archives: duthau

ĐĂNG KÝ TÊN TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA VÀ CHỨNG THƯ

DỰ THẦU QUA MẠNG

DỊCH VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG Hỗ trợ miễn phí làm thủ tục cài đặt

HỌC ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Khóa học đấu thầu qua mạng mở lớp liên tục tất các ngày trong tuần

LẬP HSDT XÂY LẮP

Dịch vụ lập hồ sơ dự thầu xây lắp bao gồm dịch vụ trọn gói

LẬP HSDT MUA SẮM, DỊCH VỤ

Hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị, hàng hóa Hồ sơ dự thầu các

QUY TRÌNH LẬP HS DỰ THẦU

1. Bước 1: Đọc hiểu hồ sơ mời thầu và bản vẽ kỹ thuật thi

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU

Cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu toàn quốc Trung tâm Tư vấn đấu

LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, HSYC

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT thì: Hợp đồng ký kết

ĐÁNH GIÁ HS MỜI THẦU, HSĐX

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch

THẨM ĐỊNH HS THẦU

Điều 105. Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ

0969846386