Author Archives: duthau

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU

Hotline: 0969.846.386      Trung tâm tư vấn đấu thầu tập hợp được đội ngũ

ĐĂNG KÝ TÊN TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA VÀ CHỨNG THƯ

DỰ THẦU QUA MẠNG

DỊCH VỤ VỤ THẦU QUA MẠNG Hỗ trợ miễn phí làm thủ tục nhận chứng

HỌC ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Khóa học đấu thầu qua mạng mở lớp liên tục tất các ngày trong tuần

LẬP HSDT XÂY LẮP

Dịch vụ lập hồ sơ dự thầu xây lắp bao gồm dịch vụ trọn gói

LẬP HSDT MUA SẮM, DỊCH VỤ

Hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị, hàng hóa Hồ sơ dự thầu các

QUY TRÌNH LẬP HS DỰ THẦU

1. Bước 1: Đọc hiểu hồ sơ mời thầu và bản vẽ kỹ thuật thi

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Trung tâm tư vấn đấu thầu: 0969.846.386 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập

LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU

Hotline: 0969.846.386 Căn cứ theo Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 26/3/2023; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP

ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Hotline: 0969.846.386 Việc đánh giá Hồ sơ dự thầu được hướng dẫn chi tiết theo

0969846386